FLoC alatka za proveru

Google FLoC (Federated Learning of Cohorts) se trenutno testira na velikoj mreži Chrome pretraživača. Otkrijte da li je vaš pretraživač žrtva ove nove tehnologije.

Šta je FLoC?

FLoC je skraćenica od „federated learning of cohorts” (federalno učenje kohorti). To je nova metoda prikazivanja ciljanih oglasa korisnicima. Njegov zadatak je da spreči oglašivače i veb-sajtove u pravljenju detaljnih korisničkih profila. FLoC koristi algoritam za kreiranje „kohorta“ — kohort je skup više hiljada korisnika sa sličnim aktivnostima pretrage, što omogućava oglašivačima da skroje oglase za grupu korisnika, a ne za svakog korisnika pojedinačno.

Google je predstavio FLoC kao deo „Privacy Sandbox” inicijative u 2019. Inicijativa predstavlja napor Chromea da spreči prihvatanje kolačića trećih lica, blokira digitalne otiske pretraživača i generalno učini da Google Chrome ne postane riznica podataka za oglašivače. Uprkos svemu tome, FLoC prati korisničke aktivnosti i pruža oglašivačima dosta podataka.

Kako FLoC radi?

FLoC koristi algoritam pod nazivom „SimHash” kako bi vam jednom nedeljno dodelio kohortni ID na osnovu vaše aktivnosti pretrage. FLoC dodeljuje kohortni ID lokalno (na vašem uređaju) pri čemu Google nastavlja da prima vaše podatke internet pretrage. Uprkos tome, potreban je i Google nadzor kako bi se uverio da su kohorti odgovarajuće veličine, mada Google tvrdi da njihov algoritam za nadzor čini podatke anonimnim. Nakon što vam je kohortni ID dodeljen, on je javno prikazan pomoću Javascript API-a, što omogućava trgovcima trećih lica da vam prikažu reklame koje su u skladu sa vašim interesovanjima.

Osiguravanjem da ovi kohorti budu dovoljno raznovrsni kako bi „sakrili korisnike u masi“, a opet dovoljno ciljani kako bi prikazali relevantne oglase, Google se nada da će zadovoljiti potrebe oglašivača i korisnika koji brinu o privatnosti.

Koje podatke prati FLoC?

FLoC je dizajniran da prati sve vaše aktivnosti pretrage — veb-sajtove koje posećujete, dužinu vremena provedenog na tim veb-sajtovima i način na koji se odvija interakcija sa njima. Nejasno je koje podatke tačno FLoC deli sa Googleom kako bi osigurao da ste u odgovarajućem kohortu i da je vaš kohort odgovarajuće veličine. Ipak, jasno je da je vaš FLoC kohort vidljiv svakom sajtu koji posetite. A s obzirom na to da kohort sadrži nekoliko hiljada korisnika, treća lica vas svakako mogu identifikovati preko raznih tehnika digitalnog otiska pretraživača.

Kako mogu da se odjavim sa FLoC-a?

Trenutno ne postoji način da se odjavite sa FLoC-a. Ipak, možete da onemogućite kolačiće trećih lica u Chrome pretraživaču klikom na tri tačke u gornjem desnom uglu pretraživača, a zatim odabirom „Settings” > „Privacy and security” > „Cookies and other site data” > „Block third-party cookies”. To će isključiti FLoC, ali može izazvati kvar veb-sajtova i sprečiti čuvanje korisnih preferenci na sajtovima koje često posećujete.

Najbrži način da se odjavite sa FLoC -a (i svih Googleovih taktika za prikupljanje podataka) je da pređete na bezbedniji pretraživač ili koristite pretraživač usmeren ka privatnosti, kao što je DuckDuckGo. Ako ipak želite da koristite Chrome, upotreba VPN-a će učiniti da vaša IP adresa bude anonimna, kao i određene aktivnosti vezane za pretraživač.

Često Postavljena Pitanja

Zašto Google uvodi FLoC?

Pošto internet postaje neophodan deo naših života, zagovornici pritiskaju velike korporacije kao što je Google da zaštite privatnost korisnika. Najznačajnija aktivnost zasnovana na privatnosti je primena Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) od strane Evropske Unije. To je skup zakona koji je učinio da instaliranje kolačića na korisničkim pretraživačima bez saglasnosti korisnika bude nelegalno. U aprilu 2021. EU je započela oblikovanje Direktive o privatnosti i elektronskim komunikacijama (ePrivacy Regulation), koja proširuje zaštitu privatnosti ustaljenu Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Javni i zakonodavni pritisak je primorao Google da smisli bolji način kojim bi oglašivačima trećih lica omogućio da prikaže ciljane oglase. FLoC pokušava da izbalansira potrebu za korisničkom privatnošću i potrebu oglašivača da sazna dovoljno o vama kako bi prikazao ciljane oglase.

Kakvu pretnju za privatnost predstavlja FLoC?

Ideja Google FLoC-a je da omogući oglašivačima da šalju ciljane oglase iako se vaš identitet „gubi u masi“ korisnika sa istim kohortnim ID-jem. Ipak, ovaj pristup stvara dosta problema sa privatnošću.

  • Digitalni otisak pretraživača. Sužavanjem kohortnih identiteta, moguće je lično vas identifikovati prikupljanjem podataka o vašim Google pluginovima, ekstenzijama, preferencama i podešavanjima, zajedno sa vašom IP adresom.
  • Diskriminatorno oglašavanje. Google tvrdi da FLoC može filtrirati veb-sajtove i pretrage koje se odnose na rasu, seksualnost i religiju, pa oglašivači neće moći da diskriminišu prilikom prikazivanja oglasa. Ipak, Google je u prošlosti više puta neuspešno sprečio diskriminatorno oglašavanje, a „beli papiri“ FLoC-a ne ukazuju da će se to promeniti.
  • Lažan osećaj sigurnosti. Iako FLoC otežava oglašivačima trećih lica da vas lično identifikuju, to ne sprečava Google da prikupljan lične podatake preko servisa Google Search, YouTube, i drugih. Štaviše, Google će konstantno nadgledati podatke i sortiranjem korisnike u kohorte, kontinuirano će imati pristup mnogim ličnim podacima.

Kako FLoC omogućava pretraživaču da sortira svoje kohorte?

FLoC nedeljno sjedinjuje korisničke podatke pretrage i unosi ih u algoritam „SimHash.” SimHash se pokreće lokalno na vašem pretraživaču (čime se sprečava da Google direktno analizira vaše aktivnosti pretrage) i dodeljuje kohortni ID na osnovu ugrađenih kriterijuma.

Uprkos tome, Google trenutno koristi centralizovano čvorište podataka kako bi analizirao veličinu kohorta i populaciju, konstantno intervenišući kako bi osigurao da su kohorti odgovarajuće veličine i da sadrže odgovarajuću zastupljenost prema godinama, polu, etničkoj pripadnosti i drugim relevantnim svojstvima. Korisnički podaci navodno postaju anonimni pre analiziranja od strane centralizovanog servisa, ali je bilo dosta problema u vezi sa količinom identifikacionih podataka koji se prikupljaju iz skupa „anonimizovanih.“

Mogu li veb-sajtovi da odjave FLoC?

Da. Iako su svi veb-sajtovi koji prikazuju oglase trećih lica automatski uključeni u FLoC, odjava je veoma prosta — vebmasteri mogu da dodaju sledeći HTTP odgovor u zaglavlju stranica:

  • Permissions-Policy: interest-cohort=()