20 najčešće hakovanih lozinki: da li je vaša među njima?

Michael Marino Michael Marino

Koje lozinke su najčešće hakovane u SAD-u?

 • password

A u Nemačkoj?

 • 123456

U Rusiji?

 • qwerty

Ovaj izveštaj sumira otkrića do kog je došao SafetyDetectives istraživački tim, koji je prikupio više od 18 miliona lozinki kako bi otkrio kojih 20 se najčešće koristi, koje su najpredvidivije i na kraju, koje su najčešće hakovane lozinke širom sveta.

Podaci iz ovog izveštaja prikupljeni su sa tržišta, foruma koji se tiču hakovanja, a sadrže višegodišnje informacije o curenju podataka, kao i sa dark web sajtova — podaci su verovatno prodati kao bogata riznica osetljivih podataka za kriminalce. (Napomena: Mi smo samo analizirali podatke — identifikacioni podaci, kao što su korisnička imena ili bankovni detalji, nisu kompromitovani tokom ovog istraživanja.)

Naš cilj nije bio da prosto sastavimo listu „najčešće korišćenih/hakovanih lozinki“. Umesto toga, želeli smo da vidimo postoji li neki očigledan obrazac koji se pojavljuje u svetu, a koji hakeri koriste kako bi lakše pristupili podacima, bez obzira na jezik ili lokaciju.

Iako su zemlje koje ne koriste engleski jezik često manje zastupljene u istraživanjima sajber bezbednosti, govornici jezika koji nije engleski su svakako izloženi sajber kriminalu. Važno je zaštititi se na internetu bez obzira na mesto stanovanja i jezika. A zaštita počinje sa menadžerom lozinki kao što je Dashlane, a antivirusi – Norton, Malwarebytes i Bitdefender su proizvodi koje najčešće preporučujemo.

Analizirano je više od 18 miliona lozinki

Sakupili smo i analizirali ukupno 18 419 945 lozinki.

Oko 9 miliona lozinki pripada opštoj populaciji:

 • Prikupili smo 9 056 593 lozinki iz raznih baza podataka širom sveta
  • Napominjemo da postoji preklapanje sa drugim populacijama.
 • Prikupili smo 328 000 lozinki od hakovanih .edu korisnika.

Preostalih 9 miliona lozinki je karakteristično za određene zemlje:

 • Nemačka — 783,756
 • Francuska — 446,613
 • Rusija — 5,614,947
 • Italija — 49,622
 • Španija — 459,665
 • SAD — 1,680,749

Kako bismo ustanovili koje lozinke su najslabije i najmanje bezbedne na svetu, sagledali smo sve iz više uglova.

Za svaku populaciju ustanovili smo:

 • 20 najčešće korišćenih lozinki (i 30 sveukupno najčešće korišćenih).
 • Najpopularnije obrasce lozinki.
 • Određene kulturološke reference te populacije.

Takođe smo obratili pažnju na:

 • Kako se imena iz imejl adresa koriste u lozinkama. Naročito smo obratili pažnju na upotrebu imena kod „[ime].[prezime]@[imejl_provajder].com” i nazive adresa kod “[naziv_adrese]@[imejl_provajder].com”.
 • Kako se ove uobičajene lozinke uklapaju sa „Hakerskom listom“ – spiskom lozinki koje najčešće koriste bezbednosni istraživači za tzv. napad metodom rečnika. („Dictionary attack”, tj. napad metodom rečnika odnosi se na isprobavanje različitih uobičajenih lozinki dok se one ne otkriju).

Napomena: Dosta lozinki analiziranih u ovom izveštaju ne bi bile odobrene na sajtovima koji imaju odgovarajuću proveru jačine lozinki.

30 najčešće korišćenih lozinki na svetu

30 najčešće korišćenih lozinki na svetu

 1. 123456
 2. password
 3. 123456789
 4. 12345
 5. 12345678
 6. qwerty
 7. 1234567
 8. 111111
 9. 1234567890
 10. 123123
 11. abc123
 12. 1234
 13. password1
 14. iloveyou
 15. 1q2w3e4r
 16. 000000
 17. qwerty123
 18. zaq12wsx
 19. dragon
 20. sunshine
 21. princess
 22. letmein
 23. 654321
 24. monkey
 25. 27653
 26. 1qaz2wsx
 27. 123321
 28. qwertyuiop
 29. superman
 30. asdfghjkl

Opšti trend lozinki u svetu

Opšti trend lozinki u svetu

 • Reč „password” i njegove varijacije (npr. „Password1“) veoma su popularni.
 • Uobičajene reči i fraze („letmein”, „iloveyou”, „princess”, „superman”, itd.) su takođe veoma rasprostranjene.
 • Obrasci sa tastature su i dalje popularni — 25% od 30 najčešće korišćenih lozinki čini obrazac sa tastature. „qwerty” je za sada najpopularniji, mada su i varijacije sa dijagonalnim obrascima, kao „1q2w3e4r” i „zaq12wsx” takođe dosta zastupljeni.

Brojevi i najčešće korišćeni obrasci lozinki

Numerički obrasci su omiljeni u svetu kada je reč o stvaranju slabe lozinke koju je lako pogoditi. Rastući (npr. 12345) ili ponavljajući (npr. 111111) šabloni mogu se naći u 8 od najpopularnijih 10, odnosno u 13 od najpopularnijih 30 lozinki.

Tokom analiziranja lozinki različitih zemalja, primetili smo još nekoliko stvari:

 • Reč „hello” je popularan izbor svuda (na različitim jezicima) i prisutna je na spisku 20 najpopularnijih lozinki svake zemlje koju smo analizirali.
 • Italija i Španija, zemlje koje su ljubitelji fudbala, među 10 najpopularnijih uobičajenih lozinki imaju nazive istaknutih fudbalskih timova.
 • Nemački i španski korisnici vole numeričke obrasce.
 • Ruski korisnici koriste obrasce sa tastature češće od drugih zemalja.

Nemačka – 20 najčešće korišćenih lozinki

Nemačka – 20 najčešće korišćenih lozinki

 1. 123456
 2. 123456789
 3. 12345678
 4. hallo123
 5. hallo
 6. 12345
 7. passwort
 8. lol123
 9. 1234
 10. 123
 11. qwertz
 12. ficken
 13. 1234567
 14. arschloch
 15. 1234567890
 16. 1q2w3e4r
 17. killer
 18. sommer
 19. schalke04
 20. dennis

Najčešće korišćen obrazac lozinke: Nemački korisnici pokazuju sklonost ka jednostavnim rastućim numeričkim lozinkama koje je lako pogoditi, počev od „123“ pa sve do „1234567890“. Takve lozinke čine skoro 50% nemačke liste najpopularnijih 20 lozinki.

Drugi trendovi lozinki: Reč „passwort” („lozinka”) i “hallo” („zdravo”) su najpopularniji izbori, kao i obrasci tastature sa rasporedom koji se koristi u Nemačkoj (npr. „qwertz”).

Francuska – 20 najčešće korišćenih lozinki

Francuska – 20 najčešće korišćenih lozinki

 1. azerty
 2. marseille
 3. loulou
 4. 123456
 5. doudou
 6. 010203
 7. badoo
 8. azertyuiop
 9. soleil
 10. chouchou
 11. 123456789
 12. bonjour
 13. nicolas
 14. jetaime
 15. motdepasse
 16. alexandre
 17. chocolat
 18. coucou
 19. camille
 20. caramel

Najuobičajeniji obrazac lozinki: Dok je francuska verzija za „qwerty” – „azerty” – najčešća, uobičajene francuske reči i fraze kojima je potrebno malo, ili nimalo prevoda – kao „marseille”, „bonjour”, „jetaime”, „soleil”, ili „chocolat” – takođe su veoma popularne.

Drugi trendovi lozinki: Rastući numerički obrasci su značajno manje popularni kod francuskih korisnika nego kod drugih populacija. Samo 3 od najpopularnijih 20 lozinki su numeričke. Ovo se može objasniti time što francuske tastature zahtevaju da korisnici pritisnu „Shift + broj” umesto samog broja.

Rusija – 20 najčešće korišćenih lozinki

Rusija – 20 najčešće korišćenih lozinki

 1. qwerty
 2. 123456
 3. qwertyuiop
 4. qwe123
 5. 123456789
 6. 111111
 7. klaster
 8. qweqwe
 9. 1qaz2wsx
 10. 1q2w3e4r
 11. qazwsx
 12. 1234567890
 13. 1234567
 14. 7777777
 15. 123321
 16. 1q2w3e
 17. 123qwe
 18. 1q2w3e4r5t
 19. zxcvbnm
 20. 123123

Najčešći obrazac lozinki: Svih 20 najpopularnijih ruskih lozinki čine brojevi i obrasci, a mnogi od njih se razlikuju od svetskih trendova. Ruski korisnici često koriste dijagonalne obrasce tastature, uključujući brojeve i kombinaciju slova i brojeva – na primer „1qaz2wsx” ili „1q2w3e4r”.

Drugi trendovi lozinki: Ruski korisnici najmanje od svih populacija koriste smislene reči kao lozinke – bilo na ruskom ili engleskom–.

Italija – 20 najčešće korišćenih lozinki

Italija – 20 najčešće korišćenih lozinki

 1. 123456
 2. 123456789
 3. juventus
 4. password
 5. 12345678
 6. ciaociao
 7. francesca
 8. alessandro
 9. giuseppe
 10. martina
 11. francesco
 12. valentina
 13. qwertyuiop
 14. antonio
 15. stellina
 16. federico
 17. federica
 18. giovanni
 19. lorenzo
 20. asdasd

Najčešći obrazac lozinki: Imena kao „francesco”, „alessandro”, ili „guiseppe” su najpopularniji izbor reči za lozinku kod italijanskih korisnika. Takve lozinke su naročito nebezbedne i lake za pogađanje kada su u kombinaciji sa imejlom koji sadrži isto ime – na primer, [ime]@[imejl_provajder].com. Nažalost, ovo se još uvek često praktikuje.

Drugi trendovi lozinki: Ova nacija koja je luda za fudbalom ima „juventus” kao jednu od 3 najpopularnije lozinke.

SAD – 20 najčešće korišćenih lozinki

SAD – 20 najčešće korišćenih lozinki

 1. password
 2. 123456
 3. 123456789
 4. 12345678
 5. 1234567
 6. password1
 7. 12345
 8. 1234567890
 9. 1234
 10. qwerty123
 11. qwertyuiop
 12. 1q2w3e4r
 13. 1qaz2wsx
 14. superman
 15. iloveyou
 16. qwerty1
 17. qwerty
 18. 123456a
 19. letmein
 20. football

Najčešći obrazac lozinki: SAD korisnici podjednako često koriste rastući numerički obrazac, obrazac sa tastature ili uobičajenu reč ili frazu kao lozinku.

Drugi trendovi lozinki: 25% od 20 najčešće korišćenih lozinki u SAD-u sadrži „qwerty” kao potpuno ili delimično poklapanje.

Španija – 20 najčešće korišćenih lozinki

Španija – 20 najčešće korišćenih lozinki

 1. 123456
 2. 123456789
 3. 12345
 4. 12345678
 5. 111111
 6. 1234567890
 7. 000000
 8. 1234567
 9. barcelona
 10. 123456a
 11. 666666
 12. 654321
 13. 159159
 14. 123123
 15. realmadrid
 16. 555555
 17. mierda
 18. alejandro
 19. tequiero
 20. a123456

Najčešći obrazac lozinki: Španski korisnici imaju sklonost ka numeričkim obrascima, kao nemački korisnici.

Drugi trendovi lozinki: Na spisku 20 najpopularnijih, 2 od 5 uobičajenih reči čine imena poznatih španskih fudbalskih timova („barcelona” i „realmadrid”).

20 najčešće korišćenih lozinki kod .edu korisnika

Španija – 20 najčešće korišćenih lozinki

Učenici i studenti ne smatraju da su njihove .edu imejl adrese važne, pa često stvaraju lozinke koje je jednostavno pogoditi.

20 najčešćih .edu lozinki su:

 1. 123456
 2. password
 3. 123456789
 4. secret
 5. 12345
 6. password1
 7. football
 8. baseball
 9. 123123
 10. abc123
 11. soccer
 12. 1234
 13. qwerty
 14. sunshine
 15. basketball
 16. monkey
 17. ashley
 18. princess
 19. 12345678
 20. 1234567

Najčešći obrazac lozinke: Korisnici koji koriste obrazovne domene češće biraju uobičajene lozinke – ove lozinke čine 60% spiska od 30 najčešće korišćenih lozinki.

Drugi trendovi lozinki: .edu korisnici često biraju imena ili sportove za svoje nebezbedne lozinke i to rade više od svih drugih kategorija korisnika koje smo analizirali u ovom izveštaju. Rastuće lozinke koje koriste su kratke – 6 od 8 numeričkih obrazaca na spisku sadrže manje od 8 karaktera.

Analiza: Najčešći obrasci reči u lozinkama

U ovom delu rezimiramo našu analizu najčešće korišćenih obrazaca reči u okviru lozinki. Numerički nizovi (kao što je „123456“ itd.) su isključeni iz ovog dela analize. (Napomena: Numeričke obrasce ćemo kasnije uključiti u našu analizu.)

Svetski trendovi

Analiza: Najčešći obrasci reči u lozinkama

 • Reč „password” je najpopularniji izbor za korisnike širom sveta, kao i za .edu korisnike i stanovnike SAD-a- Njena varijacija na drugim jezicima, kao „passwort” (Nemačka) ili “motdepasse” (Francuska), takođe se nalazi na listi 20 najčešće korišćenih lozinki u dotičnim zemljama.
 • Reči kao što su „angel”, „dragon” i „superman” su popularne širom sveta i kulturološki su relevantne širokoj kategoriji korisnika.
 • Većina evropskih korisnika (naročito Italijana i Španaca) koristi imena kao lozinke.
 • Ruski korisnici se u našem istraživanju razlikuju od drugih populacija. Češće koriste obrasce sa tastature od smislenih reči, čak i kada koriste kombinaciju slova i brojeva za lozinke.

Imena u lozinkama

Upotreba imena u lozinkama je veoma česta, naročito onih koji se već nalaze u nazivu imejl adrese — 4.19% svetskih korisnika to radi. Italijani (4.13%), Rusi (3.79%) i Nemci (2.51%) spadaju u svetske populacije koje najčešće koriste ove lozinke koje su izuzetno lake za provaljivanje.

Imena + 123 obrazac u lozinkama

Obrazac „123” koji se dodaje pre ili posle naziva imejl adrese uočen je kod 0.03% lozinki širom sveta. Iako je dodavanje nasumičnih brojeva lozinki odlična strategija, ovaj jednostavni obrazac je previše uobičajen i hakeri ga mogu lako pogoditi.

Poznate ličnosti, brendovi i ličnosti iz pop kulture u lozinkama

Analiza: Najčešći obrasci reči u lozinkama

Tokom naše analize 9.3 miliona korisnika širom sveta, često smo pronalazili ličnosti iz pop kulture, kao i istorijske ličnosti koje su korišćene kao deo lozinke ili njena celina. Nije iznenađujuće saznanje da kulturološke reference znatno utiču na izbor lozinki.

„Christ” i „Jesus” najčešće su lozinke, spomenute 7432, odnosno 7414 puta.

Tri brenda – „Google” (spomenut 7057 puta), „Apple” (6240) i „Samsung” (2866) – našli su se među 10 najčešćih lozinki.

Populrna TV serija „Friends“ (Prijatelji) je još jedan popularan izbor upotrebljen 4289 puta, a „Starwars” (Ratovi Zvezda) 2237.

Popularni sportista „Ronaldo“ nalazi se na desetom mestu i spomenut je 1265 puta.

Objašnjenje liste 10 najčešće hakovanih lozinki

Kako bismo pojasnili rezultate do kojih smo došli, uporedili smo ih sa 10 najčešće korišćenih lozinki koje hakeri i bezbednosni istraživači koriste tokom testiranja login bezbednosti.

Koristili smo sledeće izvore kako bi napravili Hakersku top 10 listu najčešće korišćenih lozinki:

 • John The Ripper (program za krekovanje lozinki)
 • NMAP (alatka za pronalaženje mreže)
 • Listu lozinki koje najčešće koriste bezbednosni istraživači (izvor: Github)
 • Honeypot kredencijali stvarnih napada (izvor: Github)

Hakerska Top 10 lista najčešće korišćenih lozinki

Objašnjenje liste 10 najčešće hakovanih lozinki

 1. 123456
 2. password
 3. 12345678
 4. 1234567
 5. qwerty
 6. 654321
 7. 111111
 8. 123123
 9. 1234567890
 10. iloveyou

Ovo poređenje pokazuje da su, generalno, najslabije lozinke u svim zemljama i narodima „123456” i „12345678” – dve najočiglednija obrasca koja je najlakše pogoditi, a koja zadovoljavaju kriterijume dužine lozinke od 6 do 8 karaktera za većinu sajtova.

Objašnjenje liste 10 najčešće hakovanih lozinki

„123456” je na 1. mestu Hakerske liste sa razlogom – ova lozinka je najpopularnija na svetu (0.62% od 9.3 miliona analiziranih lozinki). Takođe se nalazi na:

 • 1. mestu kod edu., nemačkih, italijanskih i španskih korisnika.
 • 2. mestu kod korisnika iz SAD-a i Rusije.
 • 4. mestu kod korisnika iz Francuske.

Podudaranje 10 najčešće korišćenih lozinki među zemljama i Hakerske top 10 liste

Evo kako se 10 najčešćih lozinki iz različitih zemalja poklapaju sa Hakerskom top 10 listom:

 • Na svetskom nivou – podudaranje 80%
 • SAD, Španija – 50%
 • Italija, Rusija – 33%
 • Nemačka – 25%
 • Francuska – 10%

Trend lozinki analiziran kod korisnika širom sveta prilično dobro se uklapa u ovu listu, i pokazuje da je većina lozinki izuzetno sklona napadima metodom rečnika. Korisnici koji koriste ove lozinke u SAD-u i Španiji su takođe veoma izloženi hakovanju.

Dodatni uvid u trendove lozinki na svetskom nivou

Dodatni uvid u trendove lozinki na svetskom nivou

 • Stanovnici Italije i SAD-a najčešće u lozinkama koriste imena i/ili reči koji su deo njihovih imejl kredencijala. Sveukupno, do 4% korisnika na svetu to radi.
 • Stanovnici Rusije češće od drugih populacija koje smo analizirali koriste obrasce sa tastature i brojeve za svoje lozinke.
 • Fraza „iloveyou” na lokalnim jezicima je popularan izbor za lozinke.
 • Lozinke poput „111111”, „000000”, ili „27653” (verovatno je niz prekinut zbog tastature na telefonu) češće se biraju kada korisnik pristupa mobilnom sajtu ili aplikaciji preko telefona.

Kako poboljšati jačinu lozinke

S obzirom na to da je stopa hakovanja u porastu u 2024, većina ljudi postaje žrtva jer nisu stvorili lozinke koje su jedinstvene, složene i bezbedne. A to ima logike. Bez menadžera lozinki nemoguće je upamtiti stotine jedinstvenih i složenih lozinki za svaki login.

5 saveta za poboljšanje jačine lozinki:

 1. Ne koristite istu lozinku na drugom nalogu.
 2. Koristite lozinku koja ima više od 8 karaktera.
 3. Ne koristite kao lozinku reči koje se nalaze na vašoj imejl adresi.
 4. U lozinku uvek uključite brojeve, velika slova i posebne karaktere. Ipak, većina lozinki počinje velikim slovom i završava se brojem (često je to broj tekuće godine). Ne pratite taj obrazac.
 5. Ne uključujte u lozinku opšte nazive, opšta mesta ili opšte kulturološke reference.

Dodatni savet: Možete proveriti jačinu vaše lozinke pomoću SafetyDetectives analizatora jačine lozinke.

Najbolji i najjednostavniji način da sve ovo postignete je da koristite menadžer lozinki. Dobar menadžer lozinki će napraviti bezbedne lozinke za sve vaše naloge, automatski ih popuniti prilikom prijavljivanja i pružiti visok nivo šifrovanja kako niko ne bi mogao da ukrade podatke. Preporučujemo povoljne Premium menadžere lozinki kao što je Dashlane, mada će bilo koji od najboljih menadžera lozinki na tržištu garantovati jačinu, bezbednost i zaštitu vaših lozinki.

O autoru
Michael Marino
Michael Marino
Istraživač internet bezbednosti

O autoru

Michael Marino je istraživač onlajn bezbednosti i zaljubljenik u dark web. On kombinuje decenije iskustva iz IT oblasti sa godinama savetodavstva u oblasti etičkog hakovanja koje je stekao u radu sa raznim međunarodnim korporacijama. Trenutno živi u Mičigenu sa ženom i dve ćerke, gde voli da čita i bude u toku sa najnovijim trendovima sajber bezbednosti.